Siste nyheter
Studietur til Silkeborg kommune i Danmark

20.-23.mars 2023 deltok 52 representanter fra Kongsvingerregionen og 2 fra SePU på en studietur til Silkeborg kommune for å lære om Silkeborgs arbeid med inkludering i bred forstand.  Sammen med styrere, skoleledere, PPT, kommunalsjefer deltok også ledere i barnevern, helsestasjon og Familien hus. Studieturen er en av flere aktiviteter regionen har i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap. Formålet med studieturen var å lære om Silkeborgs arbeid med inkludering og med systematisk kvalitetsarbeid i...

Les artiklene i tidsskriftet PAIDEIA gratis

Paideia gis ut to ganger i året, i mai og november. Etter 6 måneder blir de publiserte artiklene fra tidsskiftet tilgjengelige for alle gjennom open access. Da kan du lese artiklene helt gratis. Her finner du artiklene. En lettere tilgang til artiklene kan bidra til at dere har nok en kilde til å finne mer forskningsinformerte begrunnelser for blant annet valg av tiltak i pedagogisk analyse.   Om Paideia Paideia er et fagtidsskrift som har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om pedagogisk praksis og barn og unges læring og utv...

Ønsker du å utvikle deg som leder? Søk videreutdanning hos oss!

Har du styrerutdanning, rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan vi tilby ulike videreutdanninger. Høgskolen i Innlandet og Oslo Met har i flere år samarbeidet om rektorutdanning og videreutdanning for ledere i barnehage og skole. Flere ansatte på SePU underviser på de ulike videreutdanningsmodulene.  Hver videreutdanning er på 15 studiepoeng og går over 1 studieår. For ledere i barnehage og skole kan vi tilby: - Juss for ledere - Ledelse av utviklings- og endringsarbeid - Barnehage- og skolemiljø og ledelse   For ledere i skole...

Avslutningssamling for «God opplæring for alle» på Lovund 14. og 15.mars

I forsknings- og forbedringsprosjektet «God opplæring for alle» har de fire kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna på Ytre Helgeland samarbeidet med SePU siden høsten 2018. Det hele startet med at ledere i barnehage, skole, tillitsvalgte, PPT og kommunalsjefene gjennomførte videreutdanning i to emner på masternivå gjennom høgskolen i Innlandet: «Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole» og «Mangfold og inkludering». De store overordnede målene for arbeidet har vært at alle barn og elever skal være inkludert i fellesskapet...

Kompetanseløftet: SePU deltar i nettverk for ansatte i U/H-sektoren

SePU deltar i nettverk for kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Nettverket har som mål å inspirere UH-ansatte i arbeidet med Kompetanseløftet. Som partner i Kompetanseløftet har UH-sektoren en sentral rolle, og målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barna og elevene. Nettverket er en arena for å dele forskning, utveksle erfaring...

Lyst til å ta en master i utdanningsledelse?

SePU er ansvarlig for Høgskolen i Innlandets master i utdanningsledelse. Har du nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PP-lederutdanning fra før og vil bygge på til en master? Da kan du søke på vårt supplerende opptak til Master i utdanningsledelse med søknadsfrist 15. april. Vi har noen ledige plasser på vårt 2022-kull, og du vil kunne gå rett inn på 2. studieår august 2023. Om utdanningen Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale u...

Vis mer chevron_right
Fremhevet