Les artiklene i tidsskriftet PAIDEIA gratis

3/23/2023

Paideia gis ut to ganger i året, i mai og november. Etter 6 måneder blir de publiserte artiklene fra tidsskiftet tilgjengelige for alle gjennom open access. Da kan du lese artiklene helt gratis. Her finner du artiklene. En lettere tilgang til artiklene kan bidra til at dere har nok en kilde til å finne mer forskningsinformerte begrunnelser for blant annet valg av tiltak i pedagogisk analyse.

 

Om Paideia

Paideia er et fagtidsskrift som har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om pedagogisk praksis og barn og unges læring og utvikling i barnehage og skole. 

Tidsskriftet Paideia utgis i et samarbeid mellom Senter for praksisrettet utdanningsforskning SEPU (Høgskolen i Innlandet, Norge), Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning LSP på Institut for Kultur og Læring (Aalborg Universitet), Justice, Education and Didactics JEDi (Högskolan i Borås Sverige) samt Dafolo Forlag. Paideia ble lansert mai 2011 i forbindelse med den 2. nordiske LP-konferansen i Aalborg.