Siste nyheter
Sertifisering i pedagogisk analyse

Denne uken (uke 38) gjennomføres SePUs første sertifiseringskurs i pedagogisk analyse på Hamar. Hensikten med kurset er å utdanne fagpersoner som kan fungere som veiledere i pedagogisk analyse i barnehager og skoler. Professor Thomas Nordahl leder det faglige innholdet. Det faglige innholdet er knyttet til følgende områder: Grunnlaget og premissene for pedagogisk analyse Forståelse av sosial systemteori i en pedagogisk sammenheng Analysedel i pedagogiskanalyse Overordnet mål Utvikling av problemformulering Datagrunnlag og innhenting av in...

NY versjon av Strategisk skoleledelse med SePUs Mette Marit som medforfatter

SePUs Mette Marit Forsmo Jenssen er medforfatter i den nye utgaven av boka «Strategisk skoleledelse» sammen med Jan Merok Paulsen. Denne boken forklarer hvorfor ledelse i skolen er viktig og samtidig et prosjekt som involverer mange aktører i samspill. Formålet med boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. Dette blir billedlig uttrykt gjennom metaforen «den pedagogiske verdikjeden». Strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for...

Samling for region Vest-Finnmark i Alta

Region Vest-Finnmark, bestående av kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Hammerfest, Måsøy og Alta, møttes i sistnevnte kommune for en fagdag med SePU denne uken. Kommunene har tidligere fått opplæring i pedagogisk analyse. På fagdagen fikk de en kort repetisjon av analysemodellen samt et dypdykk i inkluderingsperspektiv og sosial systemteori. På samlingen startet også barnehagene og skolene på arbeidet i kompetansepakkene om pedagogisk analyse som gjennomføres i SePU sin nettressurs. På bildet under ser dere SePUs Knut Olav Nordseth (til venst...

Studier innen språk, lesing og skriving for 4 kommuner i Ytre Helgeland

Mandag 11. og tirsdag 12. september har 74 studenter og ledere fra kommunene Træna, Alstahaug, Lurøy og Leirfjord hatt oppstartsamling på Høgskolen i Innlandet, Hamar, for to studier på masternivå innen språk, lesing og skriving. Studiet er et samarbeid mellom SePU og institutt for nordisk språk og litteratur ved HINN. Disse studiene har hver sine studentgrupper. En gruppe for ressurspersoner/-lærere i barnehage til og med 4.trinn, og en gruppe for ressurslærere på 5. til og med 10.trinn. Ressurspersoner i barnehage, ressurslærere i skolene...

Pedagogisk vandring for barnehager i Kongsvingerregionen

For tiden gjennomføres pedagogisk vandring for barnehager i alle de 7 kommunene i Kongsvingerregionen. I pedagogisk vandring besøker SePU, PPT, kommunalsjef og styrer en barnehage. I besøket observerer de aktiviteter og samspill mellom barn og ansatte, for så sammen med hele personalet drøfte aktuelle tema som handler om hvordan barnehagen kan videreutvikle praksis til beste for barnas utvikling. Overordnede fokusområder i de pedagogiske vandringene er læringsledelse, aktørperspektiv og fellesskapstilhørighet. Skotterud barnehage, avdeling...

SePUs sluttrapport fra et av historiens største barnehageprosjekter i Skandinavia er publisert

Forsknings- og utviklingsarbeidet Kultur for læring (KFL) har vært en felles satsing for utvikling av en kultur for god utvikling og læring for barn og unge i barnehage og skole i gamle Hedmark fylke. "KFL - barnehage" er et av historiens største barnehageprosjekter i Skandinavia og har vært ledet av SePUs Anne-Karin Sunnevåg i hele prosjektperioden fra 2017 til 2022. SePU-ansatte har nå skrevet ferdig sluttrapporten og du kan lese den her.  "KFL-barnehage" omfatter kommunale barnehagemyndigheter/eiere, PP-tjeneste, barnehageledere og alle...

Vis mer chevron_right
Fremhevet