Siste nyheter
Thomas Nordahl med viktig bidrag på barnehagekonferanse i Odense 31. mai

Under Kommunenes Landsforening (KL) sin barnehagekonferanse i Odense 31.05 snakket professor Thomas Nordahl i sitt plenumsinnlegg for 870 deltagere. Temaet i hans foredrag var sammenhengen mellom kvalitet i barnehagen og barns læring og utvikling. Utgangspunktet var ulike data og resultater fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring» som omfatter barnehager i alle kommuner i tidligere Hedmark fylke.   OM KONFERANSEN Temaet for konferansen var sterke barnefellesskap i barnehagen. Med flere barn som mistrives og er i utsatte p...

Viktige funn om sosial ulikhet i skolen, i en fersk artikkel fra SePUs Nordahl & Nordahl

SePUs Thomas Nordahl og Sigrid Øyen Nordahl har skrevet artikkelen "Sosial ulikhet i skolen" som er publisert i maiutgaven (2023) av tidsskriftet Paideia. Artikkelen kan du lese her.  Med utgangspunkt i tre omfattende spørreundersøkelser (gjennomført i tidligere Hedmark fylke 2016,2018 og 2020) med til sammen 60.000 elever i 110 grunnskoler har Nordahl og Nordahl studert hvilken betydning utdanningsnivået til foreldre har for elevenes læring over tid i skolen. Resultatene viser at elever med foreldre med lav utdanning ligger tre år bak elev...

Ny rapport om karakteristikker ved den nasjonale skolelederutdanningen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet leder professor Marit Aas forskningsprosjektet "Forskning på den nasjonale rektorutdanningen". Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2024. Flere forskere ved SePU deltar i forskningsarbeidet sammen med forskere ved Oslo Met og NTNU.  I dag, 25. mai 2023, ble den andre rapporten i forskningsprosjektet publisert. Delrapport 2 besvarer følgende tre forskningsspørsmål: Hva karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen? Hva er dens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter? Hvordan kan aktivitete...

Begge sertifiseringskursene i pedagogisk analyse er FULLTEGNET

Begge de to sertifiseringskursene i pedagogisk analyse for høsten 2023 er nå fulltegnet. Vi takker så mye for interessen og vil sette opp nye kurs for vårsemesteret 2024. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert.

NYTT sertifiseringskurs i pedagogisk analyse

Det har vært stor interesse for sertifisering i pedagogisk analyse, og kurset i uke 38 er nå fulltegnet. Derfor har vi satt opp nytt kurs i uke 48 (28. november – 1. desember), se informasjon om sertifiseringen og påmelding her. 

Sertifisering i pedagogisk analyse

SePU tilbyr fire dagers sertifiseringskurs i pedagogisk analyse,mandag 18. til torsdag 21. september 2023. Hensikten er å utdanne fagpersoner som kan fungere som veiledere i pedagogisk analyse i barnehager og skoler. Målgruppen er ansatte i PPT, skoleledere, ledere i barnehager og lærere. Etter endt sertifisering skal deltakerne ha kompetanse til å veilede og påvirke læreres og andre ansattes kunnskaper og ferdigheter i pedagogisk analyse. Videre skal de kunne anvende kunnskap og ferdigheter om pedagogisk analyse på et avansert nivå. Tilbud...

Vis mer chevron_right
Fremhevet