Siste nyheter
SePU på studietur til Wales for å lære mer

Senter for praksisrettet utdanningsforskning har et mål om å drive forskning i og for praksis. Gjennom forskning og formidling ønsker SePU å bidra til forbedring av den forskningsbaserte profesjonsutøvelsen på alle nivå i skolesektoren. I dette arbeidet mener SePU at det er viktig å samarbeide med forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, men kanskje enda viktigere å ha nær kontakt med praksis, for å vite noe om hva som faktisk skjer i praksis. Det innebærer at ansatte ved SePU hyppig er ute i praksis, i regioner og kommuner, ved s...

Nytt nummer av Paideia

PAIDEIA NR 24 Temaet i dette nummeret av Paideia er "Inkluderende fellesskap" I dette nummeret av Paideia kan du lese følgende artikler: Leder: Inkluderende fellseskap ”Samarbejde som indsats i udvikling af inkluderende læringsmiljøer” af Janne Hedegaard Hansen ”Inkludering – et verktyg för skolen?” af Gunilla Lindqvist ”Og alle vil se, at da er du nederst” af Sigrid Ramdel Etiskt lederskap i ôvergangen mellem förskola og skola” af Marita Cronqvist og Ellinor Skaremyr ”Kommentar: Inkludering i Kompetanseløftet” af Lars Arild Myhr Om du vil...

SePU presenterer på ICSEI-konferansen 2023

  I dag har Hilde Forfang, Lars Arild Myhr og Ann Margareth Gustavsen hatt et symposium på Icsei-konferansen i Chile. Vi har presentert under temaet "Kapasitetsbygging".  I første innlegg presenterte Hilde Forfang fra sin doktoravhandling om samarbeid og interaksjoner mellom skoleeiere og skoleledere i rurale strøk. I det andre innlegget presenterte Lars Myhr fra Mette Marit Jenssen sitt avhandlingsarbeid der hun viser hvilke kjernepraksiser hos skoleledere som kan bidra til å forklare variasjon i "instructional leadership". Til slutt prese...

SePU i samarbeid med forskere på Universitetet i Twente: ICSEI-konferansen i Chile og bruk av data i norske skoler

Årets ICSEI-konferanse gjennomføres i Chile 10.-13. januar. Fra SePU deltar Hilde Forfang, Lars Arild Myhr og Ann Margareth Gustavsen. I dag har disse tre deltatt med å lede gruppediskusjoner på nettverksmøtet til "Data use network" sammen med våre gode samarbeidspartnere ved University of Twente i Nederland, Kristin Vanlommel og Kim Schildkamp. Det er Kristin Vanlommen som leder nettverket. Spørsmålene i gruppediskusjonene var: - Hvordan kan vi definere begrepet "data literacy for students" på ulike nivåer (system, skole, klasse, elev)? -...

Thomas Nordahls engasjement i danske AP Møller-fonden

Fredag 06.01 avsluttet professor Thomas Nordahl et 9 års arbeid i vurderingsutvalget til folkeskoledonasjonen i AP Møller-fonden i Danmark. I denne perioden har fonden bevilget tilnærmet 1,4 milliard norske kroner til kompetanseprosjekter av lærere i den danske folkeskole. Begrunnelsen for etableringen av denne donasjonen var at barn og unge er Danmarks framtid og at kompetansen til de som møter barn og unge i skolen er helt avgjørende. Thomas Nordahl har vært med på å vurdere alle søknader og utviklet innstillinger til hvilke prosjekter so...

Mette Marit Forsmo Jenssen disputerer

Før jul fikk vår gode kollega Mette Marit Forsmo Jenssen gladnyheten om at hennes avhandling er funnet verdig for å forsvares for graden ph.d.  Tittelen på avhandlingen er: «Profesjonelle læringsfellesskap i skolen. En mulighet for kollektiv læring og bedre undervisning?».  Hun disputerer mandag 23. januar. Les mer om prøveforelesningen og disputasen her.  Digital versjon av avhandlingen finner du her. Sammendrag av avhandlingen Profesjonelle læringsfellesskap fremheves av empirisk skoleforskning som et mulig svar pålærerisolasjon og effekt...

Vis mer chevron_right
Fremhevet