Siste nyheter
Observasjon og veiledning i alle barnehager i Eidsvoll kommune

I mai og juni gjennomføres det observasjoner og veiledning i alle kommunale og private barnehager i Eidsvoll kommune. Deltakere er SePU, barnehagefaglig rådgiver fra Eidsvoll kommune, PPT, styrer, pedagogiske ledere og øvrige ansatte. Hensikten er å forsterke utviklingsarbeidet «Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap». Observasjonen og veiledningen tar utgangspunkt i fasene i pedagogisk analyse som barnehagene har jobbet med, enten avdelingsvis eller i hele barnehagen. Barnehagene har valgt seg ut et område som skal være i fokus o...

Observasjon og veiledning i alle barnehager i Eidsvoll kommune

I mai og juni gjennomføres det observasjoner og veiledning i alle kommunale og private barnehager i Eidsvoll kommune. Deltakere er SePU, barnehagefaglig rådgiver fra Eidsvoll kommune, PPT, styrer, pedagogiske ledere og øvrige ansatte. Hensikten er å forsterke utviklingsarbeidet «Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap». Observasjonen og veiledningen tar utgangspunkt i fasene i pedagogisk analyse som barnehagene har jobbet med, enten avdelingsvis eller i hele barnehagen. Barnehagene har valgt seg ut et område som skal være i fokus o...

May Britt Drugli om hva som skal til for å skape et godt utviklings- og læringsmiljø for de yngste barnehagebarna

Torsdag 16. mai ble det publisert en artikkel på "Barnehage.no" om hva som skal til for å skape et godt utviklings- og læringsmiljø for de yngste barnehagebarna. Artikkelen er basert på et innlegg May Britt Drugli, professor II på SePU, hadde på konferansen Nordiske impulser 2024. 25 og 26. april ble Nordiske impulser gjennomført, en konferanse som arrangeres av Barnehageforum og Utviklingsforum. Temaet for konferansen var Læring på barnehagevis. May Britt Druglis innlegg hadde tittelen: «Før var jeg litt skeptisk til læring» - om å støtte...

Samlinger i region Sør-Østerdal

Denne uken har SePU sammen med Læringsmiljøsenteret gjennomført både samling med kommunalt eiernivå i Sør-Østerdalsregionens fem kommuner og gruppeledersamling. Bildet er fra nettverkssamlingen for kommunalt eiernivå Regionen Sør-Østerdal har valgt å være i partnerskap med to U/H-miljøer: SePU og Læringsmiljøsenteret. Denne uken har det vært gjennomført to samlinger i Elverum.  Tirsdag 14. mai var det nettverkssamling for kommunalt eiernivå med kommunal- og sektorledere der tematikken i stor grad handlet om å bygge regionen videre og rigge...

Program for årets SePU-konferanse

Programmet for årets SePU-konferanse begynner nå og bli klart. Konferansen arrangeres 17. og 18. oktober i Hamar kulturhus. Tema for årets konferanse er inkludering og pedagogisk analyse. Programmet er lagt opp slik at innholdet i konferansens dag 1 vil være spesielt rettet mot analysedelen i pedagogisk analyse, mens tiltaksdelen vil være i fokus dag 2. Les mer om konferansen her.  Foreløpig program 17. september 10.30 - 11.00: Åpning 11.00 - 12.30: Development for inclusion, ved Mel Ainscow 12.30 - 13.30: Lunsj 13.30 - 15.00: Parallelle se...

SePU har hatt besøk fra Flesberg

I begynnelsen av mai hadde vi besøk av skoleledere og kommunale ledere i Flesberg kommune i forbindelse med oppfølgingsordningen, der SePU sammen med Imtec er kommunens veiledere. Besøket var et lunsj-til-lunsj-møte 2. og 3. mai, der Mette Marit Jenssen (SePU) og Tore Skandsen (Imtec) ledet prosessene. Første dag evaluerte kommunale ledere og skoleledere arbeidet i oppfølgingsordningen så langt opp mot målsettingen og tidslinjen, gjennom blant annet å diskutere spørsmålet: Hvilke handlinger er utført og hvilken effekt er oppnådd? Andre dag...

Vis mer chevron_right
Fremhevet
Utfordringer i kompetansepakker

Vi opplever dessverre store utfordringer i nettressursen i dag, primært med kompetansepakkene.  Noen har ikke tilgang til modulene, mens noen har "mistet" arbeid og ledermodulen har falt ut. Alt arbeid ligger lagret, men på grunn av en feil så ligger det en annen versjon av kompetansepakken i nettressursen enn den der arbeidet er lagret.  Vi jobber for å rette opp feilen!

Program for årets SePU-konferanse

Programmet for årets SePU-konferanse begynner nå og bli klart. Konferansen arrangeres 17. og 18. oktober i Hamar kulturhus. Tema for årets konferanse er inkludering og pedagogisk analyse. Programmet er lagt opp slik at innholdet i konferansens dag 1 vil være spesielt rettet mot analysedelen i pedagogisk analyse, mens tiltaksdelen vil være i fokus dag 2. Les mer om konferansen her.  Foreløpig program 17. september 10.30 - 11.00: Åpning 11.00 - 12.30: Development for inclusion, ved Mel Ainscow 12.30 - 13.30: Lunsj 13.30 - 15.00: Parallelle se...

SePU sine samarbeidspartnere

SePU har samarbeidspartnere i flere regioner og kommuner i Norge. Nedenfor kan du lese om alle de pågående samarbeidene SePU har nå.Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole (KL) - Bodø kommune Tidsperiode: 2022-2024 Samarbeidspartnere: Bodø kommune er oppdragsgiver, men SePU samarbeider også med universitetene Nord Universitet og NTNU i dette oppdraget. «Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole» omfatter alle barnehager og skoler i Bodø kommune med hovedmål om at Alle barn og unge opplever seg inkl...

Les artiklene i tidsskriftet PAIDEIA gratis

Paideia gis ut to ganger i året, i mai og november. Etter 6 måneder blir de publiserte artiklene fra tidsskiftet tilgjengelige for alle gjennom open access. Da kan du lese artiklene helt gratis. Her finner du artiklene. En lettere tilgang til artiklene kan bidra til at dere har nok en kilde til å finne mer forskningsinformerte begrunnelser for blant annet valg av tiltak i pedagogisk analyse.   Om Paideia Paideia er et fagtidsskrift som har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om pedagogisk praksis og barn og unges læring og utv...