Skolebesøk med Ibestad

11/14/2022

14. og 15. november bruker Ibestad skole sine to planleggingsdager i Oslo. SePU har bidratt i planlegging av skolebesøkene på Nordpolen skole og Skøyen skole, og er så heldige å få delta på skolebesøkene. Begge disse skolene har satset mye på lesing, et tema de ansatte på Ibestad skole har jobbet mye med de siste to årene. Les mer om Ibestad her

Mandag 14. november har vi besøkt Nordpolen skole. Skolen ligger på Sandaker i Sagene bydel og ble åpnet i 2012. Nordpolen skole er bygget for 1.–10.trinn og en liten byomfattende gruppe for barn med autisme (SPA). Skolen har ca 700 elever med en kapasitet til i overkant 800 elever og er bygget som en treparallell skole, med 80 elever pr. trinn og 10 elever i spesialgruppa. Les mer om Nordpolen skole her. 

   

Fra klokken 09 til 10.30 ble vi delt inn i mindre grupper og fikk observere undervisningspraksis fra 1.-10. trinn. Fra 11.00 til 12.30 hadde vi presentasjon fra og dialog med rektor. 

Tirsdag 15. november skal vi besøke Skøyen skole. Skøyen skole ligger flott plassert rett bak livshjulet i Frognerparken. Skolen er en 1-7 skole med elever til fire parallelle klasser pr trinn. Hvert trinn organiseres i 5 basisgrupper. Skoleåret 2020-2021 er det 740 elever ved skolen. Skolen startet i 1997 i paviljonger og flyttet inn i nye lokaler i 1998. Les mer om Skøyen skole her. 

Programmet i morgen blir å observere i klasser fra klokken 09.00 - 11.00, for deretter å møte skoleledelsen og skolens leseveileder for informasjon, dialog og modellering av leseaktiviteter. 

Vi takker begge skolene og spesielt Hege Lofthus ved Nordpolen og Kristin Borkø ved Skøyen for at de har vært så behjelpelige med å lage et flott faglig opplegg for oss disse to dagene.