Om Ibestad

Oppfølgingsordningen – Ibestad kommune

Tidsperiode: 2020-2023 

Samarbeidspartnere: Ibestad kommune

 

Ibestad kommune ble trukket ut i Oppfølgingsordningen våren 2020 og takket ja til å delta i oppfølgingen. Kommunen har en offentlig sole og en Montessori skole, det er kun den offentlige skolen som deltar i oppfølgingsordningen.  Ibestad er en del av «Sør-Troms» regionen som har vært i partnerskap med SePU i desentralisert ordning for kompetanseutvikling siden høsten 2019.

Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år. Ibestad ønsket å få støtte og veiledning fra SePU i oppfølgingsordningen, slik at det ble en rød tråd mellom innsatsområdene i begge ordningene. Etter grundige analyser falt valget på lesing som innsatsområde. SePU valgte derfor å inngå et samarbeid med BRO AOF der Vigdis Refsahl har bidratt sterkt med sin kompetanse innenfor lesing. I tiltaksperioden har vi blant annet lagt opp til følgende temaer og aktiviteter for å løfte skolens ansatte:

  • Lesing som grunnleggende ferdighet med fokus på ordavkoding og begrepsforståelse
  • Gjennomføring av kartlegging med påfølgende resultatsamtaler med PPT
  • Klasselesekurs
  • Intensive lesekurs