Silkeborg kommune på besøk i Kongsvingerregionen 17.-19. juni

6/11/2024

17.-19. juni kommer det besøk fra Silkeborg kommune i Danmark til Kongsvingerregionen. Hensikten med besøket er at danskene ønsker å få kunnskap og inspirasjon som kan bidra til at flere barn og elever inkluderes i barnehager og skoler i deres nærmiljø. Dette er et gjenbesøk fra mars 2023, der representanter fra Kongsvingerregionen, sammen med SePU, var i Silkeborg kommune. Det besøket kan du lese mer om her

I disse junidagene kommer det representanter fra både barnehage-skole- og familieutvalget og barne og familie- og skoleavdelingen i Silkeborg kommune.  

FAGLIG PROGRAM

Mandag 17. juni

Formiddagen tilbringes i Kongsvinger rådhus der Øystein Skoglund (rektor ved Kongsvinger ungdomsskole) ønsker velkommen. Videre er det to faglige innlegg:

- Sterke inkluderende fellesskap i barnehage og skole v/Professor Thomas Nordahl

- Det regionale samarbeidet v/virksomhetsleder i Eidskog kommune, Nils Johansen og leder for PPT i Kongsvinger kommune, Anne Kjersti Digerud

Lunsj vil serveres på Kongsvinger ungdomsskole (KUSK).

Etter lunsj vil det være omvisning på skolen og gjennomføres observasjoner på 8. og 9. trinn. I etterkant av observasjonene settes det av tid til refleksjon og dialog mellom det danske besøket og et utvalg av representanter for lærere og skoleledere ved KUSK.


Tirsdag 18. juni

Oppstart på rådhuset i Eidskog kommune der virksomhetsleder Nils Johansen vil presentere kommunens arbeid med inkludering i barnehager og skoler. 

Mellom klokken 10.00 og 15.00 deler besøket seg i to der den ene halvdelen starter med besøk på Skotterud skole, mens den andre halvdelen drar til Skotterud barnehage. Etter lunsj bytter de besøkssted.  

Mellom klokken 15.30 og 18.00 er det avsatt møter med ledere for Familiens hus, barnevernstjenesten, PPT og helsestasjon. Videre skal de også få en presentasjon av kommunens politiske arbeid med barnehager og skoler, med ordfører Kamilla Thue og utvalgsleder Ingunn Aastebøl. 

Onsdag 19. juni

Opplegget mellom 09.00 og 12.00 gjennomføres på Kongsvinger rådhus, før de danske reiser hjem. 

Felles oppstart av dagen v/ skoleeier Jon Egil Pettersen
• Kunnskapsgrunnlaget vårt

Kommuneoverlege Camilla Smedtorp Kvalø
• Kunnskapsgrunnlag i et inkluderende perspektiv - planlegging og strategi. Et godt kunnskapsgrunnlag i planarbeid er viktig for en felles tverrfaglig forståelse av nåsituasjonen, muligheter og fremtidige behov.

Tverrfaglig samarbeid og støttesystemet i Kongsvinger v/ barnevernsleder Kristin Midtsund
• Forebyggende plan
• Læringsmiljøteam i Kongsvinger
• Hvorfor er LMT så viktig i barnevernsperspektiv – eller i et helseperspektiv?

Avsluttende oppsummering:

Hva har vi sett, hva har lært, hva ønsker vi å ta med oss tilbake til Silkeborg kommune?

 

SePUs prosjektledere i Kongsvingerregionen, Kjersti Håland og Anne Cathrine Holth, vil delta på besøket. Vi ser frem mot spennende dager!