SePU har ansatt to nederlandske forskere

6/26/2023

SePU-ledelsen, bestående av senterleder Lars Arild Myhr, assisterende senterleder Ann Margareth Gustavsen og forskningsleder Thomas Nordahl er stolte over å ha fått ansatt Kim Schildkamp og Cindy Poortman, begge fra Universitetet i Twente, i hver sin 20 % stilling.

Kim Schildkamp (i svart overdel) er professor og forsker blant annet på faglig utvikling innen datainformert beslutningstaking. Hun har utviklet Data Team-modellen som har blitt brukt i forskjellige land som Nederland, Sverige, Belgia og USA. Denne modellen er ikke helt ulik SePUs pedagogiske analyse modell.

Cindy Poortman (i blå overdel) er førsteamanuensis. Hennes forskning og undervisning er særlig opptatt av lærere og skolelederes faglige utvikling i team og nettverk. 

Kim og Cindy deler kontor i Twente, jobber sammen og publiserer mye sammen. I samarbeid med SePU skal de nå først og fremst delta i  FoU-prosjekt om elevmedvirkning i skolens kvalitetsutvikling

Vi ser frem til samarbeidet med disse to dyktige forskerne.