FoU-prosjekt om elevmedvirkning i skolens kvalitetsutvikling

6/21/2023

I forrige uke startet SePU opp et FoU-prosjekt om elevmedvirkning i skolens kvalitetsutvikling. De skolene som deltar i prosjektet er alle fra Innlandet fylke: Kirkekretsen skole fra Hamarregionen og Eidskog ungdomsskole, Kongsvinger ungdomsskole, Langeland skole og Wennersborg skole fra Kongsvingerregionen.

Prosjektet skal utvikle kunnskap om demokratisering i skolen og hvordan elever kan utvikle kompetanse i problemløsning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med University of Twente i Nederland med Cindy Poortman (bildet) og Kim Schildkamp. 


Bakgrunnen for prosjektet knyttes til læreplanens overordnet del som fremhever at

... Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem... og at ... Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning.


I dette FoU-prosjektet vil elevene bli involvert i utvikling og analyse av ulike former for data om egen skole og klasse. Videre vil elevene få opplæring i pedagogisk analyse og forskerne vil sammen med skolene dokumentere erfaringene som både elever og lærere gjør deg i løpet av prosjektet. Her forteller SePUs Hilde Forfang, som blant annet er prosjektleder i Hamar-regionen, skolene hva de skal forberede seg på til oppstart av selve intervensjonen: