Samling i Sør-Østerdal

9/27/2022

Sentralt i arbeidet i Sør-Østerdal står det regionale kompetansenettverket. Regionen Sør-Østerdal består av kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal. Veronica Grøtlien og Knut Olav Nordseth er SePU sine prosjektledere knyttet mot alle tilskuddsordningene i regionen.

Første samling er gjennomført over to dager i Trysil, med eiernivå og sentrale ressurspersoner fra kommunene i regionen, sammen med representanter fra SePU og Læringsmiljøsenteret. Hilde Forfang gjennomførte økter om nettverk og den pedagogiske verdikjeden, mens Sigrid Nordahl gikk gjennom ny nettressurs og SePUs spørreundersøkelse. 

Les mer om Kompetanseutvikling Sør-Østerdal her.