Om Kompetanseutvikling Sør-Østerdal

10/12/2022

Regional kompetanseutvikling Sør-Østerdal 

Tidsperiode: 2021-2025 

Samarbeidspartnere: Kommunene Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Åmot 

«Regional kompetanseutvikling Sør-Østerdal» omfatter fem kommuner og er en del av ordningene re-komp-, de-komp- og kompetanseløftet.

Regionen har utviklet en fireårig langtidsplan som inneholder mål, strategier og tiltak – for å skape varige forbedringer i regionen. Prosjektet trekker en rød tråd i forbedringsarbeidet fra barna starter i barnehagen til de er ferdige i grunnskolen. I tillegg involverer prosjektet også samarbeid med PPT, helsestasjon, barnevern og andre aktuelle støttetjenester.

Prosjektet betrakter at kvaliteten på tjenestene i oppvekstsektoren styrkes gjennom å heve kompetansen både hos fagarbeidere/assistenter, lærere, barnehage- og skoleledere, skoleeiere, barnehagemyndighet og i de ulike støttetjenestene.

Kommunene har gjennomført en grundig behovskartlegging og gjennom analyser funnet frem til sine behov. Prosjektet legger blant annet til rette for grundig «utdanning» av gruppeledere i den enkelte enhet, som skal bistå ledelse i forbedringsarbeidet, utvikling av og samhandling med støttetjenester og veiledning av den enkelte barnehage og skole i regionen.