Oppstart med pedagogisk analyse - Bodø kommune

9/6/2022

SePU har inngått samarbeid med Bodø kommune frem til 2025 i deres arbeid i Kompetanseløftet. 1. september 2022 møtte vi alle styrere, skoleledere, eiere og PPT til fagdag med tema «Pedagogisk analyse som verktøy i systematisk arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling».

Ønsker du å lese mer om samarbeidet vårt med Bodø kan du gjøre det her.