Om "Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole (KL)" i Bodø

8/29/2022

«Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole» omfatter alle barnehager og skoler i Bodø kommune. 

Samarbeidsperiode: 2022-2025

Samarbeidspartnere: Bodø kommune er oppdragsgiver, men SePU samarbeider også med universitetene Nord Universitet og NTNU i dette oppdraget.

Hovedmålet er at Alle barn og unge opplever seg inkludert i barnehage og skole uavhengig av sine forutsetninger​. Resultatmålene kommunen har utviklet er:

  • Vi i laget til barn og unge jobber sammen!
  • Vår almennpedagogiske og spesialpedagogiske praksis styrkes og tilpasses
    • Ulikheter anerkjennes - normalitetsforståelsen utvides
    • Voksne reflekterer over egen praksis – alene og sammen med andre
    • Voksne kompetanseheves i det barn og elever trenger for å oppleve seg inkludert

Målgruppe for kompetanseutviklingen er alle ansatte i barnehage og skole (private og kommunale), barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten, fagteam og andre tverrfaglige tjenester i kommunene. I vurdering av kompetansebehov og i kompetanseutviklingen brukes pedagogisk analyse som verktøy.