Nettverkssamlinger i Nord-Østerdalen om voksenrollen i barnehage og skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne uka gjennomføres det nettverkssamlinger igjen for alle ansatte i barnehager og skoler i de 6 seks kommunene i Nord-Østerdalen. Det overordnede tema i regionen er psykisk helse og livsmestring og fokuset denne uken er voksenrollen i barnehage og skole. Nettverkssamlingene er et tiltak for å øke ansattes kompetanse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ansatte jobber i nettverk på tvers av kommuner med problemstillinger relatert til psykisk helse og livsmestring fra egen praksishverdag. Ved å bruke pedagogisk analyse kommer nettverksgruppene frem til tiltak som de kan ta med tilbake til egen enhet å jobbe videre med.

 

Gro Løken og Veronica Grøtlien fra SePU leder de ansatte gjennom øktene med faglig input om den autoritative voksenrollen i barnehage og skole, og gir veiledning i arbeidet med pedagogisk analyse.

Forrige nettverksuke i Nord-Østerdalen var i uke 6 der de hadde gallerivandring. Her kan du lese mer om innholdet på den nettverksuken.