Nettverkssamlinger for alle skoler og barnehager i Nord-Østerdalen denne uken

Denne uken (uke 6) er det nettverkssamling for alle ansatte i barnehage og skole i regionen Nord-Østerdalen. Les mer om partnerskapet med Nord-Østerdalen her.

Gro Helstad Løken og Veronica Grøtlien ved SePU leder nettverkene med temaet «psykisk helse og livsmestring». De ansatte jobber i grupper på tvers av kommuner og har som et forarbeid til nettverket laget et bilde som viser noe av hva som fremmer psykisk helse og livsmestring i sin barnehage og skole. Alle bildene henger oppe slik at deltagerne kan gå på gallerivandring.

 

Mer om mellomarbeidet

I forkant av samlingen har alle skoler og barnehager jobbet med et mellomarbeid:

  • Hva gjør vår barnehage/skole som fremmer psykisk helse i dag?
  • Hva er utfordrende?
  • Hva kan dere bli bedre på i din barnehage/skole?

Mer om forberedelse til gallerivandring på nettverkssamlingene 

Gallerivandring er en metode for å vise frem resultatet av et arbeid gjennom å lage en utstilling satt sammen av ulike typer tekster og bilder. Hensikten er å gi inspirasjon for videre arbeid.


Som forberedelse til nettverkssamlingene i uke 6 har den enkelte skole og barnehage fått i oppgave å lage et bilde av mellomarbeidet med en kort tekst:

  • Lag et bilde av det som fremmer psykisk helse hos elever/barna.
  • Dere skal gi et visuelt uttrykk som skal presenteres og studeres av de andre.

Program for hver av dagene

For at alle barnehager og skoler skal få delta, gjennomføres det nettverkssamlinger hver dag i uke 6 med følgende program:

  • Gallerivandring: hver barnehage og skole henger opp sitt bilde slik at alle kan gå rundt å se hverandres bilder.
  • Faglig input fra HINN
  • Arbeid i grupper på tvers av kommuner og barnehager/skoler.
    erfaringer og refleksjoner med utgangspunkt i case som er knyttet til dagens tema.

Her er noen av bildene fra gallerivandringen