Digital fagdag i Nord-Østerdalen

11/25/2022

I dag, fredag 25. november, er det planleggingsdag i Innlandet fylke. I regionen Nord-Østerdalen er alle ansatte i barnehage, skole og PPT i de 6 kommunene Tynset, Alvdal, Os, Rendalen, Tolga og Folldal samlet for en felles digital kompetansedag. Tema for dagen er «Psykisk helse».

Anne Stine Mjelve Bakman og Ellen Nesset Mælan, begge ansatt ved HINN, leder dagen.

Fagdagen følges opp ved at de ansatte gjennomfører et mellomarbeid som skal presenteres på nettverkssamlinger i februar.

Et av målene i det regionale kompetansenettverket i Nord-Østerdal er at «alle barn og unge skal oppleve en god psykisk helse og livsmestring», og det innebærer at ansatte i laget rundt barnet skal få økt kompetanse på tema.

Les mer om SePUs partnerskap med regionen her