Workshop Kongsvingerregionen 17.februar 2023

2/23/2023

Fredag 17.februar gjennomførte SePU workshop for Kongsvingerregionen med tema Oppvekstreform og tidlig innsats – hva betyr det for vårt arbeid.

Sted

Arrangementet fant sted på Milepelen i Sand i Nord-Odal.

Deltakere

Store deler av tverrfagligheten innen oppvekst deltok: styrere, skoleledere, kommunalsjefer oppvekst, PPT, barnevern, helsesykepleiere og tillitsvalgte. Totalt 108 påmeldte deltakere. Dagen inneholdt både faglige innlegg og påfølgende gruppedrøftinger i grupper på tvers av kommuner og roller.

Forarbeid til workshopen

Til forarbeid før workshop hadde deltakerne fått en lesebestilling: Kapittel 6 i Stortingsmelding 6. De ble også bedt om å reflektere over betydningen av tverrfaglig samarbeid for å lykkes med å utvikle laget rundt barna og elevene. Deltakerne skulle også beskrive et konkret tiltak som deres avdeling/enhet hadde lykkes med i utviklingen av inkluderende støttesystem.

Om selve dagen

Jon Egil Pettersen, kommunalsjef oppvekst i Kongsvinger kommune, introduserte dagen og trakk opp den røde tråden i arbeidet i regionen.

Anne Cathrine Holth, Statsforvalteren Innlandet, innledet første økt med tema «Fra plikt til samarbeid til institusjonalisering av praksis» før det ble diskusjoner i grupper.

Etter lunsj innledet Lars Myhr, fra SePU, økta med tema «Hva har vi lykkes med i utvikling av inkluderende støttesystemer?» før nye drøftinger i grupper.