Workshop i Kongsvingerregionen om "Barnehagens interne støttesystem – betydningen av pedagogisk ledelse"

4/19/2023

Fredag 14.april møttes 108 deltakere til workshop for barnehage på Skaslien, Kirkenær. Målgruppa var pedagogiske ledere, styrere, PPT, tillitsvalgte og barnehageeiere/myndighet fra kommunene i regionen.

Tema for det faglige innlegget var: «Barnehagens interne støttesystem – betydningen av pedagogisk ledelse». Hensikten med dagen var å rette fokus på ped.ledernes rolle i det interne støttesystemet i barnehagen.

Etter at runden med læringskaravanene for barnehage i regionen er avsluttet, ble det også samlet tråder fra disse inn i den faglige presentasjonen. Veronica Grøtlien og Aina Kjernli Karlsen, begge fra SePU, stod for det faglige innholdet og presentasjonen.

   

Økta etter lunsj ble metoden «reflekterende team» presentert, og alle deltakerne fikk prøve seg med metodikken i grupper på tvers av kommuner.

Reflekterende team handler om at en av deltakerne i gruppe presenterer en utfordring, som var en del av forarbeidet til denne dagen, mens de andre gruppedeltakerne lytter og har anledning til å stille oppklarende spørsmål. Deretter setter hovedpersonen seg på utsiden av gruppe og lytter til de andres refleksjoner rundt det som ble presentert. Det hele avsluttes med at hovedpersonen legger fram sine taker/opplevelse/nytte av å lytte til de andres refleksjoner.

Denne metoden opplevde deltakerne var nyttig og lærerik. I tillegg er dette en metode som de ønsket å bruke i egen barnehage og i eget avdelingsteam.


Deltakeren var aktive og engasjert gjennom hele dagen som bidro til egen læring og andres læring.