Viktige funn om sosial ulikhet i skolen, i en fersk artikkel fra SePUs Nordahl & Nordahl

SePUs Thomas Nordahl og Sigrid Øyen Nordahl har skrevet artikkelen "Sosial ulikhet i skolen" som er publisert i maiutgaven (2023) av tidsskriftet Paideia. Artikkelen kan du lese her. 

Med utgangspunkt i tre omfattende spørreundersøkelser (gjennomført i tidligere Hedmark fylke 2016,2018 og 2020) med til sammen 60.000 elever i 110 grunnskoler har Nordahl og Nordahl studert hvilken betydning utdanningsnivået til foreldre har for elevenes læring over tid i skolen. Resultatene viser at elever med foreldre med lav utdanning ligger tre år bak elever med høyere utdannede foreldre ved utgangen av grunnskolen. Forskjellene øker i ungdomsskolealder, særlig mellom 8. og 10. klasse, og får konsekvenser for elevenes videre utdanningsmuligheter.

Resultatene har fått publisitet i blant annet VG, der professor Thomas Nordahl også er intervjuet. Et lite utdrag fra intervjuet:

Den norske skolen har lenge hatt som mål å bygge ned ulikhet. Men slik er det ikke i praksis, mener professor Thomas Nordahl. Han er overrasket over at forskjellene øker jo eldre elevene blir. Vi ser ut til å ha en grunnskole der det er en klar fordel å ha de rette foreldrene, sier Nordahl

Artikkelen som ble publisert på VGs nettavis 26. mai 2023 kan leses her.

Resultatene fra artikkelen har også fått publisitet på Høgskolens egne nettsider, som du kan lese her.