Thomas Nordahls engasjement i danske AP Møller-fonden

Fredag 06.01 avsluttet professor Thomas Nordahl et 9 års arbeid i vurderingsutvalget til folkeskoledonasjonen i AP Møller-fonden i Danmark. I denne perioden har fonden bevilget tilnærmet 1,4 milliard norske kroner til kompetanseprosjekter av lærere i den danske folkeskole. Begrunnelsen for etableringen av denne donasjonen var at barn og unge er Danmarks framtid og at kompetansen til de som møter barn og unge i skolen er helt avgjørende.

Thomas Nordahl har vært med på å vurdere alle søknader og utviklet innstillinger til hvilke prosjekter som skal få eller ikke få økonomisk støtte. Samlet har fonden støttet 220 prosjekter, fra relativt små kompetanseprosjekter i enkeltkommuner til store regionale samarbeidsprosjekter i Danmark. Thomas Nordahl er den eneste fagpersonen utenfor Danmark som har sittet i vurderingsutvalget på 6 personer.