Thomas Nordahl med viktig bidrag på barnehagekonferanse i Odense 31. mai

5/31/2023

Under Kommunenes Landsforening (KL) sin barnehagekonferanse i Odense 31.05 snakket professor Thomas Nordahl i sitt plenumsinnlegg for 870 deltagere. Temaet i hans foredrag var sammenhengen mellom kvalitet i barnehagen og barns læring og utvikling. Utgangspunktet var ulike data og resultater fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring» som omfatter barnehager i alle kommuner i tidligere Hedmark fylke.

 

OM KONFERANSEN

Temaet for konferansen var sterke barnefellesskap i barnehagen. Med flere barn som mistrives og er i utsatte posisjoner er det behov for å se på hvordan pedagogisk praksis i barnehage kan understøtte barns trivsel.

Du kan lese mer om konferansen og programmet her.