Studietur for barnehagene i Hamarregionen

9/30/2022

Denne uka har Veronica Grøtlien og Aina Kjernli Karlsen ved SePU vært på studietur til Kolding i Danmark sammen med barnehagestyrere og en rekke representanter (barnehagerådgivere, barnehageledere og en kommunalsjef) fra Hamarregionen. Hamarregionen består av de fire kommunene: Stange, Hamar, Løten og Ringsaker.

Konferanse

Tirsdag deltok de norske deltakerne på dagtilbudskonferansen «Sammen om kvalitet» hvor fokuset var satt på viktige områder knyttet til arbeidet med å realisere «Den styrkede pædagogiske læreplan» - Danmarks versjon av Rammeplan for barnehage. Dagen var lagt opp som en kombinasjon av foredrag og workshops, hvor SePU bidro inn i begge bolker. Lokalitetene for konferansen var IBC Innovationsfabrikken.

Om utviklingsarbeidet i Kolding kommune og barnehagebesøk

Onsdag hadde representanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding kommune lagt opp til en variert og innholdsrik dag hvor deltakerne fikk et godt innblikk i hvordan kommunen jobber og samarbeider på tvers av nivåer for å holde høy kvalitet på dagtilbudet/barnehagetilbudet. Her trakk de også frem Læringsledelse, Danmarks versjon av Kultur for læring, som et viktig ledd i dette arbeidet, og vi fikk høre hvordan to barnehager hadde jobbet med bruk av data i utviklingen av egen praksis.

Etter informasjonen om utviklingsarbeidet i kommunen fikk deltakerne komme ut og besøke en rekke dagtilbud/barnehager med ulike profiler hvor det var omvisning og mulighet til å utveksle erfaringer på tvers av landegrenser.

Avslutningsvis denne dagen var det omvisning på Barnekulturhuset Nicolai for børn som er et opplevelsesunivers for barn i alderen 2-12 år, og hvor det innredes og tilrettelegges for ulike aktiviteter som stimulerer fantasi, entreprenørskap og skaperkraft. Dette er et unikt tilbud for barnefamilier, dagsinstitusjoner/barnehager og skoler, og her tilbys workshops, konserter og teaterforestillinger. Kulturhuset er opptatt av å romme mangfoldet av barn og dere ulike væremåter ut fra ideen om at lek er læring.

Takk til hele reisefølget for en begivenhetsrik tur, og en spesiell takk rettes til Ole Hansen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding kommune som har sydd sammen et innholdsrikt og faglig nyttig program for oss. Vi ser frem til å kunne gjøre det samme for dere her i Norge etter hvert.