Studier innen språk, lesing og skriving for 4 kommuner i Ytre Helgeland

9/12/2023

Mandag 11. og tirsdag 12. september har 74 studenter og ledere fra kommunene Træna, Alstahaug, Lurøy og Leirfjord hatt oppstartsamling på Høgskolen i Innlandet, Hamar, for to studier på masternivå innen språk, lesing og skriving. Studiet er et samarbeid mellom SePU og institutt for nordisk språk og litteratur ved HINN.

Disse studiene har hver sine studentgrupper. En gruppe for ressurspersoner/-lærere i barnehage til og med 4.trinn, og en gruppe for ressurslærere på 5. til og med 10.trinn. Ressurspersoner i barnehage, ressurslærere i skolene samt styrere, skoleledere og noen fra kommunalt nivå deltar. Gjennom skoleåret 2023-2024 skal disse studentene gjennomføre 6 samlinger, gjennomføre obligatoriske arbeidskrav som seminarer, skriftlige oppgaver, gjennomføre et utviklingsprosjekt og gjennomføre to skriftlige hjemmeeksamener, en i hvert semester. Det er Institutt for nordisk språk og litteratur med førsteamanuensis Marianne Eek og professor Marte Monsen som er de faglig ansvarlige i høst.

Studiet for barnehage- og 1.-4.trinnslærere har tema "Begynneropplæring i språk, lesing og skriving" består av emnene

  • "Fra barnehage til skole"
  • "Tidlig arbeid med språk og tekst"

Studiet for 5.-10.trinnslærere har tema "Språk, lesing og skriving for barn og unge" og består av emnene

  • "Den andre lese- og skriveopplæringa"
  • "Barn og unges tekstkulturer"


Utover de faglige samlingene som handler om språk, lesing og skriving skal styrere, skoleledere og kommunalt nivå i de fire kommunene sammen med studentene ha fokus på hvordan dette arbeidet kan ledes slik at kompetansehevingen tilfaller den enkelte barnehage og skole. Det er SePU ved Kjersti Sørmoen Håland som har ansvar for å lede denne delen i samarbeid med styringsgruppa og de faglige ansvarlige fra instituttet.

Vi ser fram til et spennende samarbeidsprosjekt gjennom skoleåret 2023-2024!