Spennende samarbeid i Eidsvoll

8/30/2023

SePU er i partnerskap med Eidsvoll både i regional kompetanseutvikling, desentralisert ordning og kompetanseløftet.

I desentralisert ordning er det etablert et enda tettere partnerskap mellom HiNN og Eidsvoll kommune gjennom at institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er koblet inn i arbeidet direkte mot de ti skolene i kommunene. Hanan Abdelrahman, Cato Tandberg, Morten Bjørnebye, Geir Vegge, Ragnhild Øksdahl og Bjarte Rom fra Instituttet skal i par støtte hver sin skolegruppe i forbedringsarbeidet lokalt inneværende skoleår.

Bildet under er fra et møte denne uken mellom skoleeiere i Eidsvoll, instituttet ved HINN og SePU: 

SePU leder partnerskapet, med Knut Olav Nordseth som prosjektleder i tett dialog med Rune Holm, skolesjef og Morten Fallet Haugli, skolefaglig rådgiver.