Skolelederne i Eidsvoll på Hamar-besøk 25.juni

6/26/2024

Tirsdag 25. juni ble det arrangert en samling i partnerskapet med Eidsvoll kommune, i desentralisert ordning, på Hamar. Alle rektorer og mellomledere i Eidsvollskolen deltok sammen med kommunens kommunalsjef, skolesjef og rådgivere innen oppvekst og læring. SePUs Knut Olav Nordseth ledet samlingen, sammen med Morten Fallet Hauglie fra Eidsvoll.

I dette partnerskapet er HINN sentrale både 5 fagdidaktikere fra institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving og ansatte fra SePU. De 5 fagdidaktikere deltok også på samlingen.

Partnerskapet er nå i en prosess hvor hensikten er å etablere nettverk i kommunen med et sterkt fokus på elevenes læring og utvikling. I denne sammenheng innledet SePUs Mette Marit Jenssen samlingen med et godt innlegg om profesjonelle læringsfellesskap sin betydning i skolen. Nettverkene er foreløpig ikke etablert, og det er krevende prosesser som skal gjøres før vi er endelig i mål. Mye læring er det i disse prosessene både for oss på HiNN og våre samarbeidspartnere i Eidsvoll.