Skolelederkonferansen Innlandet 2023

Skolelederforbundet i Innlandet og SePU inviterer til gratis fagkonferanse med tema:
Handlingsrom for ledelse: Utfordringer eller muligheter?

Konferansen finner sted på Hamar 2. november kl. 09.30 -16.00

Hvem presenterer?

- Forsker Linda Hye og Professor Morten Øgård ved Universitetet i Agder presenterer funn fra forskning om hvordan kommunal og statlig styring legger til rette for eller svekker lederes handlingsrom i skolen og barnehagen.

- Rektor Bjørn Furulund i Marker kommune presenterer vurderinger og anbefalinger fra sluttrapporten til Kvalitetsutvalget, og med særlig vekt på skolelederperspektivet.

- Rektor Ingunn Haugland i Seljord kommune  vil i sitt innlegg reflektere om betydningen av kompetanseutvikling i skolelederrollen.

- Førsteamanuensis Mette Marit Jenssen ved SePU vil presentere bakgrunn for masterprogrammet og studiets overordnede formål knyttet til de utfordringene utdanningssektoren står overfor.

- Skolelederforbundets leder Stig Johannessen deltar sammen med foreleserne i en avsluttende panelsamtale hvor konferansens deltagere stiller spørsmålene.

 

Påmeldingsfrist: 8. september

 

Les mer om konferansen og påmelding her