Sertifisering i pedagogisk analyse

SePU tilbyr fire dagers sertifiseringskurs i pedagogisk analyse,
mandag 18. til torsdag 21. september 2023.

Hensikten er å utdanne fagpersoner som kan fungere som veiledere i pedagogisk analyse i barnehager og skoler. Målgruppen er ansatte i PPT, skoleledere, ledere i barnehager og lærere.

Etter endt sertifisering skal deltakerne ha kompetanse til å veilede og påvirke læreres og andre ansattes kunnskaper og ferdigheter i pedagogisk analyse. Videre skal de kunne anvende kunnskap og ferdigheter om pedagogisk analyse på et avansert nivå.

Tilbudet er primært for deltagere fra SePUs partnerkommuner i arbeidet med Rekom, Dekom og Kompetanseløftet. Les mer om sertifiseringen og påmelding her. 


OBS: Programmet er bare foreløpig og kan bli endret, men datoene er gjeldene.