Sertifisering i pedagogisk analyse

2/17/2023

Bruk av pedagogisk analyse er en viktig del av SePUs støtte til barnehager og skoler i deres forbedringsarbeid. SePU ønsker å tilby sertifiseringskurs i pedagogisk analyse fremover. Denne uken har alle alle ansatte på SePU deltatt i en pilotering av sertifiseringskurset.

Pedagogisk analyse er en analytisk modell for å analysere utfordringer, planlegge og gjennomføre tiltak, samt evaluere tiltakene og arbeide med å gjennomføre dem. Det særegne med pedagogisk analyse er at modellen ikke går rett fra utfordring til tiltak, men at det må gjøres en grundig analyse av hvorfor situasjonen er som den er i forkant av tiltakene.

Målgruppen for sertifiseringen er de som har grunnopplæring i pedagogisk analyse, og som vil ha en veilederfunksjon (som spesialpedagoger, PPT osv) eller være i en ressursposisjon enten det er på lærer/barnehagelærernivå, ledernivå eller eiernivå.

Hensikten med sertifiseringen er å kunne veilede på pedagogisk analyse og/eller være ressurspersoner som støtter skoler og barnehager arbeidet med deres pedagogiske analyser.

Innholdet i kurset vil være:

  • Grunnlaget for og forståelsen av pedagogisk analyse
    • Systemteoretisk tilnærming
  • Analysedelen i den pedagogiske analysemodellen:
    • Mål, problemstilling, datagrunnlag og analyse
  • Tiltaksdelen i den pedagogiske analysemodellen:
    • Utvikling, gjennomføring og evaluering av pedagogiske tiltak

Mer informasjon om sertifiseringskurset vil komme etter hvert.

Sted: Hamar

Tidspunkt: Mellom sommerferien og høstferien en gang