Sertifisering i pedagogisk analyse (1)

9/19/2023

Denne uken (uke 38) gjennomføres SePUs første sertifiseringskurs i pedagogisk analyse på Hamar. Hensikten med kurset er å utdanne fagpersoner som kan fungere som veiledere i pedagogisk analyse i barnehager og skoler. Professor Thomas Nordahl leder det faglige innholdet.

Det faglige innholdet er knyttet til følgende områder:

 • Grunnlaget og premissene for pedagogisk analyse
 • Forståelse av sosial systemteori i en pedagogisk sammenheng
 • Analysedel i pedagogiskanalyse
  • Overordnet mål
  • Utvikling av problemformulering
  • Datagrunnlag og innhenting av informasjon
  • Konkret målformuleringer
  • Analyse av opprettholdende faktorer i kontekst-, aktør- og individperspektiv
 • Tiltaksdelen i pedagogisk analyse
  • Valg av tiltak og basert på forskningsbasert kunnskap
  • Utvikling og gjennomføring av pedagogiske tiltak
  • Evaluering av gjennomføring av tiltak og læringsresultater
 • Veiledning og veilederrolle
 • Pedagogisk analyse og tverrfaglig arbeid

Kurset går over fire hele dager med arbeidsformer som forelesninger, arbeid og oppgaver i grupper og individuelt, arbeid med case og reelle saker og arbeid med pedagogisk analyse i en digital modell. Alle deltakere skal også skrive individuelle arbeidskrav. Når kurset er bestått skal deltakerne ha kompetanse til å veilede og påvirke læreres og andre ansattes kunnskaper og ferdigheter i pedagogisk analyse. Videre skal de kunne anvende kunnskap og ferdigheter om pedagogisk analyse på et avansert nivå.