SePUs sluttrapport fra et av historiens største barnehageprosjekter i Skandinavia er publisert

9/5/2023

Forsknings- og utviklingsarbeidet Kultur for læring (KFL) har vært en felles satsing for utvikling av en kultur for god utvikling og læring for barn og unge i barnehage og skole i gamle Hedmark fylke. "KFL - barnehage" er et av historiens største barnehageprosjekter i Skandinavia og har vært ledet av SePUs Anne-Karin Sunnevåg i hele prosjektperioden fra 2017 til 2022. SePU-ansatte har nå skrevet ferdig sluttrapporten og du kan lese den her

"KFL-barnehage" omfatter kommunale barnehagemyndigheter/eiere, PP-tjeneste, barnehageledere og alle ansatte i de 22 kommunene i de fire regionene i Hedmark fylke.

Forsknings- og utviklingsarbeidet «KFL- barnehage» er utover et barnehagebasert forbedringsarbeid også et longitudinelt intervensjonsstudie. Hensikten med intervensjonsstudien er å undersøke i hvilken grad de ulike innsatsene i arbeidet med KFL har realisert de målsettingene som er satt for arbeidet.

Det har vært fire år med lesing, refleksjoner, drøftinger, undersøkelser og utprøving som med stor sannsynlighet har gjort noe med både hva vi tenker og hvordan vi handler når det kommer til å støtte barn i deres utvikling og læring. Den kunnskap, de ferdighetene og holdninger vi alle i dag besitter, tar vi med oss videre i det kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle kvalitativt gode barnehager for alle barn.

Sluttrapporten viser ikke bare hvordan satsingen har foregått og hvilke ulike tiltak som er iverksatt. Rapporten dokumenterer også at kvaliteten i barnehagene er blitt klart bedre ut fra de tre store kartleggingsundersøkelsene som er gjennomført. 

Flere lenker relatert til KFL Barnehage

- Om barnehagene som har deltatt

- Første rapport: Nordahl, T. & Sunnevåg, A-K. & Nordahl, S. Ø. (2018). Kultur for læring i barnehagen. Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1

- Andre rapport: Sunnevåg, A-K. & Nordahl, S.Ø. (2020). Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2

- Sluttrapporten: Sunnevåg, A-K., Nordahl, S.Ø., Grøtlien, V. & Karlsen, A.K. (2023). Kultur for læring i barnehager: Resultater fra T1, T2 og T3 2017 - 2022