SePU presenterer på ICSEI-konferansen 2023

1/13/2023

 

I dag har Hilde Forfang, Lars Arild Myhr og Ann Margareth Gustavsen hatt et symposium på Icsei-konferansen i Chile. Vi har presentert under temaet "Kapasitetsbygging". 

I første innlegg presenterte Hilde Forfang fra sin doktoravhandling om samarbeid og interaksjoner mellom skoleeiere og skoleledere i rurale strøk.

I det andre innlegget presenterte Lars Myhr fra Mette Marit Jenssen sitt avhandlingsarbeid der hun viser hvilke kjernepraksiser hos skoleledere som kan bidra til å forklare variasjon i "instructional leadership".

Til slutt presenterte Ann Margareth Gustavsen hvordan UH-sektoren kan støtte skolebasert kompetanseutvikling gjennom bruk av tre ulike nettressurser SePU har utviklet (resultatportal, kompetansepakker og digitalt pedagogisk analyse verktøy) og hvordan skoleledere og lærere opplever disse nettressursene som en støtte. 

Se hele presentasjonen her

Selv om det ikke var så mange deltakere på symposiumet, ble det allikevel noen gode diskusjoner, da vi hadde deltakere fra blant annet USA, Nederland, Danmark og Norge. 

Gjennom disse 5 dagene på ICSEI-konferansen har vi fått mye faglig input og nye perspektiver gjennom å delta på mange forskjellige presentasjoner, vi har knyttet nye faglige bekjentskaper, opprettet kontakt med nye samarbeidspartnere og tettere kontakt med enkelte forskermiljøer. 

 

Om ICSEI-konferansen

ICSEI står for International Congress for School Effectiveness and Improvement

Formålet med ICSEI -konferansen er å påvirke kvaliteten på utdanningen ved å tilby et internasjonalt forum for forskere, beslutningstakere og praktikere. Samfunnet vårt kommer sammen for å:

  • engasjere seg kritisk med nye ideer
  • drive og fremme forskning
  • utvikle kunnskap, retningslinjer og praksis
  • innovere som ledere i verdensklasse for å forbedre kvaliteten og likeverdigheten til utdanning for alle mennesker rundt om i verden
  • utvikle ideer, kunnskap og forskning om feltet, og formidle dette i allmennheten

ICSEI er et internasjonalt samfunn som representerer og når beslutningstakere, praktikere og forskere i over 80 land. Dette gjør at ulike stemmer, ulike synspunkter og ulike perspektiver kan dukke opp. Denne inkluderingen sikrer også at ICSEI er et lærende fellesskap som fremmer debatt, diskusjon og uenighet for å fremme ny forståelse og ny kunnskap.