SePU presenterer på ECER-konferansen 2023

8/23/2023

SePUs Ann Margareth Gustavsen presenterte et innlegg på ECER om forskning på hvordan skolelederopplæringsprogram kan bidra til faglig læring og fremme skoleutvikling, sammen med forskere fra Oslo Met, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Sør-Øst Norge. 

Denne uken arrangeres ECER-konferansen i Glasgow i Skottland. ECER står for European Conference on Educational Research. Siden den første konferansen i 1992 har ECER vokst til å bli en av de største årlige utdanningsforskningskonferansene i Europa.

På konferansens første dag, tirsdag 22. august, var SePU representert i et symposium som presenterte funn fra forskningsprosjektet "Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen", som ledes av professor Marit Aas, ved Oslo Met. 

Symposiumet var delt inn i 4 presentasjoner:

Kunnskapsoversikt over skoleledelse og skolelederutdanninger
(fra delprosjekt 1)

En systematisk gjennomgang av empirisk forskning på skolelederopplæringsprogrammer,
presentert av førsteamanuensis Fred Carlo Andersen ved Oslo Met

Tre aksjonsforskningsstudier
(fra delprosjekt 2)

Gruppesamtaler som en studentaktiv læringsform i forlengelsen av en forelesning,
presentert av førsteamanuensis Ann Margareth Gustavsen ved SePU, HINN

Digital coaching mellom skolelederstudenter, deres nærmeste ledere og lærere ved universitetet, presentert av høgskolelektor Åse Slettbakk ved Universitetet i Tromsø

Gruppecoaching for å forbedre skolelederskap, 
presentert av førsteamanuensis Marit Elisabeth Stenshorne, ved Universitetet i Sør-Øst Norge

Det var Professor Kirsten Fosseid Vennebo fra Oslo Met som ledet symposiumet og dosent Ulf Leo ved Umeå Universitetet var han som stilte spørsmål til forskerne og ledet diskusjonen i etterkant av presentasjonene. 

Her er hele gjengen fra forskningsprosjektet samlet utenfor Universitetet i Glasgow: