SePU med 4 innlegg på ICSEI-konferansen i Dublin 2024

8/6/2023

Denne uken har alle som har sendt inn bidrag til ICSEI-konferansen i Dublin januar 2024 fått svar på om bidraget er akseptert til å presenteres. Det var over 350 bidrag som ble sendt inn dette året. Fra SePU ble det sendt inn 5 bidrag der 4 er akseptert. De som er akseptert er:

- SePUs arbeid med oppfølgingsordningen: Tore Skandsen, Jane Iren Johansen, Ann Margareth Gustavsen

- Resultater fra "Kultur for læring" i barnehagene i tidligere Hedmark fylke: Sigrid Nordahl og Veronica Grøtlien

- PULSE - Elevmedvirkning og bruk av data: Kim Schildkamp, Cindy Portman, Lars Arild Myhr, Hilde Forfang og Mette Marit Jenssen

- Mellomlederrollen i forbedringsarbeid: Hilde Forfang, Knut Olav Nordseth og Ann Margareth Gustavsen

Vi ser fem til å delta på ICSEI-konferansen 2024 som har temaet:


PROFESJONELL KVALITETSUTDANNELSE FOR FORBEDRET SKOLEEFFEKTIVITET OG FORBEDRING: Internasjonale perspektiver og tilnærminger

Les mer om ICSEI-konferansen i Dublin 2024 her.