SePU i spennende samarbeid om Kompetanseløftet i Trøndelag

3/13/2023

Samarbeidsforum i Trøndelag har vedtatt at SePU skal utforme forslag til tiltak i Kompetanseløftet i Trøndelag. Tiltakene skal bygge på eksisterende tiltak i Trøndelag og utvikles i samarbeid med lokal UH i Trøndelag. SePU har utviklet en skisse til tiltak og er i gang med videre utvikling i samarbeid med DMMH, Nord Universitet, NTNU, Statped og Statsforvalteren i Trøndelag.

Onsdag 8. mars ble SePUs skisse presentert for Samarbeidsforum av senterleder Lars Arild Myhr. SePU vil sammen med våre kolleger i Trøndelag arbeide videre med utvikling av konkrete tiltak.