SePU i samarbeid med forskere på Universitetet i Twente: ICSEI-konferansen i Chile og bruk av data i norske skoler

1/11/2023

Årets ICSEI-konferanse gjennomføres i Chile 10.-13. januar. Fra SePU deltar Hilde Forfang, Lars Arild Myhr og Ann Margareth Gustavsen.

I dag har disse tre deltatt med å lede gruppediskusjoner på nettverksmøtet til "Data use network" sammen med våre gode samarbeidspartnere ved University of Twente i Nederland, Kristin Vanlommel og Kim Schildkamp. Det er Kristin Vanlommen som leder nettverket.

Spørsmålene i gruppediskusjonene var:

- Hvordan kan vi definere begrepet "data literacy for students" på ulike nivåer (system, skole, klasse, elev)?

- Hvordan kan vi måle dette?

Samarbeid med anerkjente forskere på Universitetet i Twente

SePU og forskermiljøet omkring "Data Use" i Twente med professor Kim Schildkamp og førsteamanuensis Cindy Poortman er i gang med å etablere et samarbeid, som etter hvert vil komme SePUs partnerskap i de norske tilskuddsordningene til gode. 

Tematikken vi samarbeider om er blant annet bruk av data generelt og involvering av elever i bruken av data spesielt.

OM ICSEI - konferansen

ICSEI står for International Congress for School Effectiveness and Improvement

Formålet med ICSEI er å påvirke kvaliteten på utdanningen ved å tilby et internasjonalt forum for forskere, beslutningstakere og praktikere. Samfunnet vårt kommer sammen for å:

  • engasjere seg kritisk med nye ideer
  • drive og fremme forskning
  • utvikle kunnskap, retningslinjer og praksis
  • innovere som ledere i verdensklasse for å forbedre kvaliteten og likeverdigheten til utdanning for alle mennesker rundt om i verden
  • utvikle ideer, kunnskap og forskning om feltet, og formidle dette i allmennheten

ICSEI er et internasjonalt samfunn som representerer og når beslutningstakere, praktikere og forskere i over 80 land. Dette gjør at ulike stemmer, ulike synspunkter og ulike perspektiver kan dukke opp. Denne inkluderingen sikrer også at ICSEI er et lærende fellesskap som fremmer debatt, diskusjon og uenighet for å fremme ny forståelse og ny kunnskap.