SePU i partnerskap med skolene i Fosen-regionen om "Inkluderende praksiser"

Kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord utgjør regionen Fosen i Trøndelag. SePU har, i tett samarbeid med kommunene og regionen, utarbeidet et grunnlag og en plan for kompetanseutvikling av grunnskolene i regionen kalt «Inkluderende praksiser». Dette er en satsning som omfatter både desentralisert ordning og Kompetanseløftet.

Torsdag og fredag 13. – 14. april ble planene presentert for skolelederne, ressurspersoner og PPT fra de ulike kommunene og skolene, på vakre Bårdshaug herregård i Orkanger. Lars Myhr og Ann-Mari Rindarøy fra SePU presenterte både det faglige innholdet og de konkrete planene for oppstart av «Inkluderende praksiser» høsten 2023. Det var mye engasjement og aktivitet blant deltakerne, som blant annet delte erfaringer og refleksjoner knyttet til temaet inkludering og arbeid med kompetanseutvikling.

Det er allerede et godt samarbeid mellom kommunene og skolene i regionen, og vi i SePU følte oss varmt velkommen inn i gjengen! Det er Ann-Mari Rindarøy som er SePUs prosjektleder i Fosen.