Senterledelsen - SePU

9/6/2022

Etter å ha ledet SePU siden oppstarten i 2010 har Thomas Nordahl gitt stafettpinnen videre.

Den nye senterledelsen består av Lars Arild Myhr som senterleder, Ann Margareth Gustavsen som assisterende senterleder og Thomas Nordahl som faglig ansvarlig på SePU.

Litt mer om senterledelsen

Lars Arild Myhr er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet ved SePU siden 2011. Han har hovedfag i spesialpedagogikk og har erfaring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste som rådgiver og leder. Myhr er undervisningsansvarlig for Rektorutdanningen og prosjektleder for SePUs samarbeid med Kongsbergregionen og Moss. 

Ann Margareth Gustavsen er førsteamanuensis i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2008. Hun er utdannet allmennlærer, har master i tilpasset opplæring og har skrevet en doktorgradsavhandling med tittelen: «Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner». Gustavsen er programansvarlig for studiet «Ledelse av utviklings- og endringsarbeid», prosjektleder i blant annet «Kompetanseutvikling Sør-Troms», «Kompetanseløftet Bodø» og har ansvaret for gjennomføringen av alle SePUs spørreundersøkelser i skole.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2006. Han er utdannet allmennlærer, har senere tatt embedseksamen i pedagogikk (cand paed) og en doktorgrad fra Universitet i Oslo i 2000. På SePU er Nordahl ansvarlig for å initiere og følge opp interne og eksterne forskningsprosjekt og han veiledere phd-stipendiatene. Studieåret 2022/23 har han avsatt tid til å forske med utgangspunkt i det omfattende datamaterialet som SePU har innsamlet de seneste årene.