Samling i kompetansenettverket i Sør-Østerdalen

8/30/2023

Mandag 28. og tirsdag 29. august var det første samling i det regionale kompetansenettverket i Sør-Østerdalen som består av kommunene Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum. 

Tema for den første dagen var nettverkssamarbeid og hvordan lykkes med et regionalt samarbeid. Den andre dagen var systematisk observasjon tema og hvordan systematisk observasjon kan bidra i forbedringsarbeidet i barnehage og skole. Geir Busterud, rektor på Innbygda skole, delte sine erfaringer med systematisk observasjon. Dagene besto av faglige innlegg fra SePU og LMS (Læringsmiljøsentret) og gruppearbeid på tvers og innad i kommunene. Fra SePU deltok Hilde Forfang, Knut Olav Nordseth og Veronica Grøtlien.