Samling for region Vest-Finnmark i Alta

9/15/2023

Region Vest-Finnmark, bestående av kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Hammerfest, Måsøy og Alta, møttes i sistnevnte kommune for en fagdag med SePU denne uken.

Kommunene har tidligere fått opplæring i pedagogisk analyse. På fagdagen fikk de en kort repetisjon av analysemodellen samt et dypdykk i inkluderingsperspektiv og sosial systemteori. På samlingen startet også barnehagene og skolene på arbeidet i kompetansepakkene om pedagogisk analyse som gjennomføres i SePU sin nettressurs.

På bildet under ser dere SePUs Knut Olav Nordseth (til venstre) har det faglige ansvaret i samarbeidet med regionen, mens Øyvind Rognli (til høyre) er prosjektansvarlig fra regionens side.