Program for årets SePU-konferanse

5/14/2024

Programmet for årets SePU-konferanse er nå klart. Konferansen arrangeres 17. og 18. SEPTEMBER i Hamar kulturhus.

Tema for årets konferanse er inkludering og pedagogisk analyse. Programmet er lagt opp slik at innholdet i konferansens dag 1 vil være spesielt rettet mot analysedelen i pedagogisk analyse, mens tiltaksdelen vil være i fokus dag 2. Les mer om konferansen her

Foreløpig program

17. september

10.30 - 11.00: Åpning

11.00 - 12.30: Development for inclusion, ved Mel Ainscow

12.30 - 13.30: Lunsj

13.30 - 15.00: Parallelle sesjoner for barnehage og skole

15.00 - 15.30: Pause

15.30 - 16.30: Gjenreis fellesskapet i barnehage og skole, ved Thomas Nordahl

 

18. september

09.00 - 09.15: Velkommen til dagen i dag

09.15 - 10.15: Skjermen som faktor i læringsmiljøet i barnehage og skole, ved Marte Blikstad-Balaas

10.15 . 10.45: Pause

10.45 - 12.30: Parallelle sesjoner for barnehage og skole

12.30 - 13.30: Lunsj

13.30 - 14.30: Effective collaboration for inclusion, ved Cindy Poortman

14.30 - 14.45: Pause

14.45 - 15.15: Et jevnere utdanningsløp - barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn, ved Astrid Marie Jorde Sandsør

15.15 - 15.30: Avslutning og takk for nå

 

For nærmere informasjon om innholdet i de parallelle sesjonene og hva de ulike foredragsholderne skal snakke om, kan du lese mer her. Nettsidene vil til enhver tid være oppdatert.