Presentasjon av resultater fra SePUs spørreundersøkelse

2/6/2023

Hver høst gjennomføres SePUs spørreundersøkelse for de barnehager og skoler i våre partnerskap (rekomp, dekomp, kompetanseløftet) som ønsker å delta. Gjennomføringsperioden er fra omkring 1. oktober til omkring 1. desember. Resultatene ligger klare i en digital resultatportal første arbeidsdag etter nyttår. Bildet under viser hvordan gutter (blå) og jenter (gule) på småskoletrinnet (i de skolene som deltok) opplevde sin skolehverdag høsten 2022. 

De siste tre ukene har SePU hatt fagdager for de regionene som gjennomførte denne høsten med fokus på hvordan man kan forstå resultatene, hvordan resultatene kan presenteres til ulike informantgrupper og hvordan den enkelte skole og barnehage bør involvere de ansatte i arbeidet med resultatene. 

Anne-Karin Sunnevåg har ledet samlingene i Ytre Helgeland og Kongsbergregionen, mens Ann Margareth Gustavsen har ledet samlingene i Øst-Finnmark og i Kongsvingerregionen.

Om du vil lese mer om SePUs spørreundersøkelse for skole og barnehage, kan du gjøre det her. Om du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med ann.gustavsen@inn.no