Pedagogisk vandring i Kongsvingerregionen

9/26/2022

Pedagogisk vandring er en av flere kapasitetsbyggende aktiviteter som skal gjennomføres i barnehager og skoler i Kongsvingerregionen i september og oktober. Representanter fra SePU skal sammen med deltagere fra kommune, barnehage/skole og PPT, besøke utvalgte enheter i hver av regionens 7 kommuner for å få innsikt og økt kunnskap om den pedagogiske praksisen i barnehagen og elevens læringsmiljø i klasserommet. Vi skal bruke en dag i hver av kommunene og kommunalsjefene har ansvar for programmet og utvalget av enheter som skal få besøk. Etter vandringene gjennom dagen møtes alle aktørene for å ha en metarefleksjon rundt det vi har erfart i møte med den enkelte avdeling og det enkelte klasserom.

Hver enhet velger selv tema for besøket alt etter hva som er aktuelt når vandringen skal gjennomføres. Fokus i observasjonene er læringsledelse, aktørperspektivet og fellesskapstilhørighet – kan vi gjenkjenne dette? Dette er tema i tråd med Kongsvinger-regionens plan for regional kompetanseutvikling for perioden 2022-2024.

Vi ønsker at disse pedagogiske vandringene skal være kapasitetsbyggende for hele barnehagen og hele skolen, ikke bare for de som har fått besøk. Dette er noe vi ønsker å videreutvikle i det gjensidige partnerskapet mellom høgskolen, kommunene og de enkelte enhetene i regionen.

Høsten pedagogiske vandringer startet 15.sep med besøk i barnehager i Eidskog kommune, bl.a. i Skotterud barnehage (Se bilder).