Oppstart av studier på rektorutdanningen og modulbasert videreutdanning

9/13/2022

I ukene 36, 37 og 38 har vi hatt oppstart for nye studentkull både i Rektorutdanningen og i de modulbaserte videreutdanningene for styrere og skoleledere. SePU samarbeider med OsloMET om disse utdanningene.

REKTORUTDANNINGEN

Studiet er samlingsbasert og går over tre semestre, med 7 samlinger på 3 dager i Oslo og på Hamar. Sommersamlingen i juni er i Sverige. Koblingen mellom utdanningen og egen praksiskontekst sikres ved at studentene mellom samlingene arbeider med til sammen seks arbeidskrav som innebærer å gjøre praktiske utprøvinger og planarbeid på egen arbeidsplass. Arbeidskravene omfatter utprøving av avgrensede aksjoner knyttet til ulike faser i utviklingsprosjektet. Les mer om rektorutdanningen her:

https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/rektorutdanningen 

 

MODULBASERT VIDEREUTDANNING

Vi tilbyr 4 videreutdanningsmoduler, der hver modul er på 15 studiepoeng og kan innpasses i en mastergrad:

- Ledelse av lærings og læreplanarbeid (for skoleledere)

- Skolemiljø og ledelse (for skoleledere)

- Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (for ledere i barnehage og skole)

- Juss for ledere (for ledere i barnehage og skole)