Ønsker du å utvikle deg som leder? Søk videreutdanning hos oss!

Har du styrerutdanning, rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan vi tilby ulike videreutdanninger. Høgskolen i Innlandet og Oslo Met har i flere år samarbeidet om rektorutdanning og videreutdanning for ledere i barnehage og skole. Flere ansatte på SePU underviser på de ulike videreutdanningsmodulene. 

Hver videreutdanning er på 15 studiepoeng og går over 1 studieår.

For ledere i barnehage og skole kan vi tilby:

- Juss for ledere

- Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

- Barnehage- og skolemiljø og ledelse

 

For ledere i skole, kan vi også tilby:

- Ledelse og digitalisering

- Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap

 

Studiene tilbys og finansieres gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiene er på masternivå og kan innpasses i mastere innen utdanningsledelse.

 

SØKNADSFRISTEN for alle videreutdanningstilbud er 1. april

 

Les mer om utdanningstilbudene her