Om SePU studieåret 2023/24

8/10/2023

SePU er godt i gang med studieåret 2023/24. Her kommer en oversikt over de som er ansatt på SePU dette året og hva vi arbeider med. 

OM DE ANSATTE

I år er det 22 ansatte på SePU.

Senterledelsen

Senterleder: Lars Arild Myhr
Assisterende senterleder: Ann Margareth Gustavsen
Fagansvarlig: Thomas Nordahl

Medarbeidere

Aina Kjernli Karlsen
Ann-Mari Rindarøy
Anne-Karin Sunnevåg
Gro Helstad Løken
Hilde Forfang
Jane Iren Johansen
Karoline Hansen
Kjersti Sørmoen Håland
Knut Olav Nordseth
Kristine Nymo Sundby
Mette Marit Jenssen
Minttu Johler
Sigrid Øyen Nordahl
Veronica Grøtlien

Nyansatte

Hanan Abdelrahman
Anne Cathrine Holth

Professor II - stillinger (20%)

May Britt Drugli - RKBU ved NTNU
Kim Schildkamp - University of Twente, Nederland
Nancy Portman - University of Twente, Nederland


FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID

SePU er i partnerskap med mange ulike regioner og kommuner, både i barnehage og skole, gjennom tilskuddsordningen (rekomp, dekomp, oppfølgingsordningen og kompetanseløftet). Her er en oversikt over hvem som jobber i hvilke regioner og kommuner. Prosjektledere står oppført i kursiv. 

Videregående skole

- Rogaland fylkeskommune: Gro, Jane
- Innlandet fylkeskommune: Jane, Gro + Senter for livslang læring (SELL)

Nord-Norge

- Ytre Helgeland: Kjersti, Gro, Anne Cathrine
- Bodø: Ann, Veronica
- Øst-Finnmark: Jane, Aina, Ann-Mari, Anne-Karin, Hanan, Sigrid
- Vest-Finnmark: Knut Olav, Aina
- Longyearbyen: Anne-Karin, Aina

Trøndelag

- Fosen: Ann-Mari, Mette Marit, May Britt
- Trøndelag (Statsforvalteren): Lars, Anne Cathrine

Innlandet

- Nord-Østerdal: Gro, Veronica
- Sør-Østerdal: Veronica, Knut Olav, Aina, Hilde, Karoline, May Britt, Sigrid
- Nord-Gudbrandsdalen: Kjersti, Kristine
- Hamarregionen: Aina og Veronica i Ringsaker, barnehage, Hilde, Mette Marit, Ann-Mari, Hanan, Minttu, Lars i skolene i Hamarregionen
- Kongsvingerregionen: Kjersti, Anne Cathrine, Aina, Anne-Karin, Hanan, Kristine, Ann Mari, Minttu, May Britt, Lars
- PULSE (Elevmedvirkning i bruk av data): Cindy, Kim, Hilde, Kjersti, Thomas, Knut Olav, Anne-Karin, Lars, Mette Marit
- Oppfølgingsordningen Sør-Odal: Kjersti

Viken

- Eidsvoll: Veronica, Anne-Karin, Aina, Knut Olav, Hilde + andre institutt ved HINN
- Kongsbergregionen: Lars og USN

Danmark

- Holbæk: Gro, Sigrid
- Kolding: Sigrid, Veronica
- København: Thomas

Funksjoner på tvers av prosjekter
- Ansvar for spørreundersøkelsen i barnehage: Anne-Karin
- Ansvar for spørreundersøkelsen i skole: Ann
- Nettressursen: Sigrid, Karoline, Jane

UTDANNINGER

De fleste ansatte på SePU har også en undervisningsprosent i stillingen. Vi er involvert i følgende studier:

- Grunnskolelærerutdanningen og årsenheter: Minttu, Ann-Mari, Hanan
- Master i Utdanningsledelse: Mette Marit, Anne-Karin, Thomas, Gro, Hilde, Minttu, Anne Cathrine, May Britt
- Rektorutdanningen i samarbeid med OsloMet: Lars, Ann, Hilde, Mette Marit, Anne Cathrine, Knut Olav