Om kompetanseløftet i Frogn kommune

10/12/2022

Kompetanseløftet Frogn kommune 

Tidsperiode: 2021-2024 

 

Kompetanseløftet i Frogn kommune skal bidra til kompetanse til utvikling av et inkluderende pedagogisk støttesystem. Det ble høsten 2021 gjennomført en behovskartlegging og på bakgrunn av den er de ansatte nå i gang med opplæring i pedagogisk analyse. Videre gjennomføres det opplæring av gruppeledere som skal lede læringsgrupper på de ulike enhetene.  

Våren 2023 starter arbeidet med kompetansepakken «Støttesystemer» i skole og EPA (Enhet for psykososialt arbeid). Barnehagene vil starte med kompetansepakken «Språkstimulerende læringsmiljøer i barnehagen».