Om "God opplæring for alle" i Ytre Helgeland

9/27/2022

God opplæring for alle – Ytre Helgeland 

Tidsperiode: 2018-2023 

Samarbeidspartnere: Kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy, Træna, PPT Ytre Helgeland, RKK Ytre Helgeland 

«God opplæring for alle» omfatter 4 kommuner i regionen og inkluderer alle barnehager, skoler og PPT Ytre Helgeland i disse kommunene. Den overordnede målsettingen for både barnehager og skoler handler om at alle barn og elever er inkludert i fellesskapet og får utnyttet sitt potensial for utvikling og læring.

Lederne i barnehager, skoler, PPT-ansatte og kommunalsjefene gjennomførte innledningsvis i prosjektperioden et to-modul samlingsbasert studium på masternivå ved HINN, “Ledelse av profesjonsutvikling i barnehager og skoler” og “Mangfold og inkludering”. 

Prosjektet har 4 innsatsområder:

1. språk/grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving
2. Universelt tilbud/opplæring
3. Spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
4. Profesjonelle læringsfellesskap.

Gjennom arbeidet med de fire innsatsområdene skal man øke kvaliteten på den pedagogisk praksis i barnehager og skoler.

Kompetanseforløpet i prosjektet handler om bruk av pedagogisk analyse i egen enhet, kompetansedager for alle ansatte i barnehager og skoler, fagdager for ledere og gjennomføring av kompetansepakker med ulike tema som er knyttet opp mot målene om inkludering.  

Det er skrevet en rapport i oppstarten av prosjektet. Den kan leses her