Observasjon og veiledningssamtaler i barnehagene i Longyearbyen

6/12/2024

Mandag 10. og tirsdag 11. juni ble det gjennomført observasjoner og veiledningssamtaler i de to barnehagene Polarflokken og Kullungen i Longyearbyen på Svalbard, der SePU er i partnerskap i regional ordning. 

Observatører var styrerne, Enhetsleder for barnehagene/barnehagemyndighet, PP-tjenesten og Anne-Karin Sunnevåg og Aina Kjernli Karlsen fra SePU.

Barnehagene hadde i forkant sendt inn informasjon om en situasjon de ønsket at vi skulle observere, og som de videre ønsket tilbakemelding og veiledning på i etterkant.

Hensikten med denne aktiviteten har vært:

o Å forsterke etablert utviklingsarbeid
o At deltakerne får innsikt i forholdet mellom pedagogisk forskning og praksis
o Forbedring av praksis