Nytt nummer av Paideia

1/23/2023

PAIDEIA NR 24

Temaet i dette nummeret av Paideia er "Inkluderende fellesskap"

I dette nummeret av Paideia kan du lese følgende artikler:

 • Leder: Inkluderende fellseskap
 • ”Samarbejde som indsats i udvikling af inkluderende læringsmiljøer” af Janne Hedegaard Hansen
 • ”Inkludering – et verktyg för skolen?” af Gunilla Lindqvist
 • ”Og alle vil se, at da er du nederst” af Sigrid Ramdel
 • Etiskt lederskap i ôvergangen mellem förskola og skola” af Marita Cronqvist og Ellinor Skaremyr
 • ”Kommentar: Inkludering i Kompetanseløftet” af Lars Arild Myhr

Om du vil abonnere på Paideia eller kjøpe dette nummeret kan du klikke her.

OM TIDSSKRIFTET PAIDEIA

Paideia - Tidsskrift for profesjonell pedagogisk praksis er et fagtidsskrift som har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.

Gjennom fagfellevurderte artikler belyser nordiske og internasjonale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig som tidsskriftet holder høyt akademisk nivå. De to årlige utgivelsene (mai og november) inneholder artikler som omhandler aktuelle temaer med relevans for ansatte i barnehager og skoler. Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Innlandet, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS. Paideia ble lansert i mai 2011 i forbindelse med den 2. nordiske LP-konferanse i Aalborg. 

Tidsskriftet Paideia har en praksisrettet profil, men holder samtidig et høyt akademisk nivå. Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler, som omhandler aktuelle temaer fra praksisfeltet, intervjuer, debatter, samt bokanmeldelser. Målgruppen er lærere, skoleledere, pedagoger og styrere, pedagogiske konsulenter, studenter, undervisere og forskere.

Eksempler på temaer:

 • Klasseledelse og læringsmiljø
 • Læring, undervisning og fagdidaktiske utfordringer
 • Nasjonale prøver
 • Undervisningsdifferensiering og tilpasset opplæring
 • Implementering av nasjonale og lokale strategier og initiativer i skolen
 • Betydningen av kjønn, sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn
 • Praksis i barnehagen