Ny rapport om karakteristikker ved den nasjonale skolelederutdanningen

5/25/2023

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet leder professor Marit Aas forskningsprosjektet "Forskning på den nasjonale rektorutdanningen". Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2024. Flere forskere ved SePU deltar i forskningsarbeidet sammen med forskere ved Oslo Met og NTNU. 

I dag, 25. mai 2023, ble den andre rapporten i forskningsprosjektet publisert. Delrapport 2 besvarer følgende tre forskningsspørsmål:

  • Hva karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen?
  • Hva er dens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter?
  • Hvordan kan aktiviteter og sammenhenger mellom dem styrkes og forbedres?

Forskningsspørsmålene har vært undersøkt gjennom tre metodiske tilnærminger: dokumentanalyse, fokusgruppeintervjuer og aksjonsforskning.

SePUs Ann Margareth Gustavsen er hovedforfatter på kapittel 7 med tittelen "Gruppesamtaler i forlengelsen av en forelesning" og Lars Arild Myhr er medforfatter i kapittel 9 med tittelen "Gruppecoaching i profesjonsutvikling for skoleledere". 

Hovedfunn i rapporten er: 

  • Utdanningen er forskningsbasert og praksisorientert.
  • Nasjonale myndigheter styrer på innhold og gir frihet når det gjelder læringsaktiviteter.
  • Utdanningen bygger på en akademisk og prosessorientert læringstilnærming.
  • Utdanningen viser en sterk sammenheng mellom læringens hva, hvordan og hvorfor.

Rapporten kan leses i sin helhet her