Noen få plasser igjen på tilleggsmoduler for rektorer og styrere (videreutdanning)

4/20/2023

Det første opptaket av studenter er gjort på de fem tilleggsmodulene Oslo Met og HINN tilbyr i samarbeid. Det er noen få plasser igjen på fire av modulene (juss for ledere er fulltegnet) og vi åpner derfor opp disse for søking igjen:

- Ledelse og digitalisering (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

- Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

- Barnehage- og skolemiljø og ledelse (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole)

- Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole)

 

Søknadsfrist er 1.juni, men vi tar opp fortløpende. Vi kjører "første mann til mølla"-prinsippet: