Nasjonale fagdager i læringsmiljøprosjektet

9/27/2022

I forrige uke gjennomførte Utdanningsdirektoratet nasjonale fagdager i Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å jobbe med inkluderende læringsmiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning. Hovedmålet med Læringsmiljøprosjektet er å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er fokus på å fremme inkluderende miljøer i barnehage, skole og SFO, forebygge ulike former for utenforskap, krenkelser
og mobbing samt kontinuerlig jobbe for å avdekke og stoppe mobbing og
følge opp involverte barn og unge.

I overkant av 300 deltakere var samlet på Gardermoen. Fagdagene dreide seg om å skape trygge og gode læringsmiljø og avdekke og stoppe krenkelser. SePUs Knut Olav Nordseth var en av foredragsholderne på konferansen. Han holdt et innlegg om «Pedagogisk analyse i barnehage og skole.